ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x ฿0 {{ item.unit_point }} คะแนน
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนด และเงื่อนไข


เงื่อนไขเว็บไซต์


เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท เทร่า ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ ("เรา" หรือ "พวกเรา") การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะใดๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้พื้นที่เฉพาะของเว็บไซต์ และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และโดยการใช้พื้นที่เพิ่มเติมของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้พื้นที่เหล่านั้น หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้


การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข


เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และคุณควรไปที่หน้าเว็บนี้เพื่อรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันเป็นครั้งคราว หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น


เราอาจให้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ ลิงค์เหล่านี้ตกลงกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตามที่เราพิจารณาว่าสิ่งนี้เหมาะสมเนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์และบริการที่นำเสนอ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียที่คุณได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหาก ซึ่งควรอ่านก่อนที่คุณจะใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา


การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและทุกแง่มุมของเว็บไซต์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา ทรัพย์สินของบริษัทในเครือหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ห้ามคัดลอกข้อความ รูปถ่าย เอกสาร เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือตราสินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยชัดแจ้ง


การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเป็นการตอบแทนการลงทะเบียนและใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณอนุญาตให้เราใช้เนื้อหาของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูล รูปภาพ และข้อความโดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ แต่ไม่รวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดในสื่อทั้งหมด ทั่วโลกตลอดอายุของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


การใช้เว็บไซต์ของคุณ


หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันที เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอาจถูกใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราตกลงที่จะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ที่คุณระบุว่าเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นความลับอย่างชัดเจน คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการสำรองไฟล์และข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้เรา คุณตกลงที่จะไม่โพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ใส่ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสม หรือวัสดุใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ส่งไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ไปยังเว็บไซต์นี้


คุณยืนยันว่าข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณให้กับเราจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ และจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศใดๆ ที่อาจมีเขตอำนาจศาลเหนือการใช้งานดังกล่าว คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณในการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ


ความรับผิดชอบ


แม้ว่าเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าว เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้ใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ และคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการให้บริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่จำเป็นทั้งหมด


เราและบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการเรียกร้องของบุคคลที่สาม การสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือค่าความนิยม) ที่คุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ เว็บไซต์นี้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะตีความว่าเป็นความพยายามที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลใดๆ อันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา และหากคุณเป็นผู้บริโภค เราจะไม่กล่าวว่ามีผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้ คุณยอมรับว่าข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลประเทศไทยเท่านั้น


การโพสต์แสดงความคิดเห็น


• เมื่อโพสต์ความคิดเห็นของคุณ โปรดจำไว้ว่า

• คุณมีเพียง 500 ตัวอักษรเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณคิดอย่างไร ดังนั้นควรโพสต์ให้ชัดเจนและรัดกุมที่สุด

• เมื่อคุณโพสต์ความคิดเห็น ทุกคนที่เข้าถึงไซต์จะสามารถเห็นความคิดเห็น ชื่อจริง และวันที่ที่คุณโพสต์ได้

• มีมารยาทในการโพสต์เว็บ ดังนั้นพยายามอย่าใช้ CAPS ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ดูเหมือนตะโกน

• เราจะลบโพสต์ที่มีภาษาที่ไม่เหมาะสม ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ลามกอนาจารหรือหมิ่นประมาทใด ๆ จะถูกลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณกังวลเกี่ยวกับโพสต์ใด ๆ โปรดรายงานให้เราทราบ

• เราไม่สามารถเผยแพร่โพสต์ที่อ้างถึงบริษัทหรือผลิตภัณฑ์อื่น ดังนั้น โพสต์เหล่านี้จะถูกลบ

• คุณไม่ควรเผยแพร่รายละเอียดการติดต่อของคุณเองหรือของผู้อื่นในความคิดเห็น ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์

• โพสต์ของคุณควรเป็นความคิดเห็นของคุณเอง และไม่ควรทำซ้ำหรือคัดลอกและวางเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

• เทร่า ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโพสต์ใดๆ ความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนทั้งหมด

• โพสต์ของคุณจะไม่ถูกแก้ไข ดังนั้น โพสต์ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม จะถูกลบ

• การโพสต์แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้โพสต์ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อการสื่อสารทางการตลาดในอนาคตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


© 2021 TERA FOOD&BAVERAGE.CO., LTD.


เลขทะเบียนบริษัท: 0305549000676 นครราชสีมา - ประเทศไทย

ที่อยู่จดทะเบียนสำนักงาน: 100 หมู่ 5 โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280